BEDRIFTER OG INSTITUSJONER

Planter på kontoret – såkalte „grønne kontor”, blir ikke bare likt av medarbeidere og forbedrer deres humør, men de øker også arbeidseffektivitet. Sånne undersøkelsesresultater, fått av psykologer fra Storbritannia, Nederland og Østerrike, ble publisert i Journal of Experimental Psychology. Undersøkelser i enkelte kontor i alle tre landene bekreftet at planter har en positiv påvirkning på medarbeideres fysiologiske og emosjonelle opplevelser. Blant annet gjør planter arbeidsplassen med attraktiv – oksygenkonsentrasjonen øker, noe som forbedrer luftkvalitet, reduserer stress og tretthet. Ifølge beregninger er arbeidseffektiviteten i kontor med store mengder planter økt med 15%. Resultatene bestrider minimalismeprinsippet som ofte anvendes av designere ved arrangering av arbeidsplasser. "Våre undersøkelser viser at investering i innredning av arbeidsplassen med planter fører til forbedring av kvaliteten på kontormedarbeideres liv og arbeid og deres resultater» - sa en av artikkelforfatterne. Og et annet team forskere beviste at medarbeidere i kontor med planter sjeldnere blir syke fordi luft som er filtrert av planter inneholder færre skadelige stoffer. Avhengig av smak og forhold i rommet tilbyr vi dere ulike modeller av Grønne Vegger.

For flere opplysninger besøk Tekniske opplysninger og FAQ